MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak haftalık ders çizelgesiyle ilgili çalışmaları tamamladı. Buna göre, tüm sınıflarda Matematik dersi , 1′er saat artırılarak 5′er saat verilecek; Yabancı Dil öğretimine ise ilkokul 2. sınıftan başlanacak; gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de Fen Bilimleri dersi okuyacak.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi’ni belirledi. Dersler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 1. ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli uygulanacak. Buna göre, zorunlu ders saatleri ilkokul 1. sınıfta 26, ilkokul 2. ve 3. sınıflarda 28′er, ilkokul 4. sınıfta ise 30 saat olacak. Ortaokul 5. ve 6. sınıflarda 28 saat olacak zorunlu dersler, ortaokul 7. ve 8.sınıflarda 29 saat verilecek. İlkokulda zorunlu dersler arasında Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersleri yer alacak. Ortaokulun zorunlu dersleri ise, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Teknoloji ve Tasarım, Rehberlik ve Kariyer Planlama Olacak.

Yabancı Dil dersi, ilkokul 2. sınıftan 4. sınıfa kadar 2′şer saat, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar ise 4 saat okutulacak. Böylece yabancı dil öğretimi 2 yıl erkene çekildi. Gelecek yıl ilkokul 3. sınıf olacak öğrenciler de Fen Bilimleri dersi okuyacak. Bu ders ilkokul 3 ve 4. sınıflarda 3′er saat, ortaokul 5-8. sınıflarda ise 4′er saat verilecek. Çizelgenin zorunlu dersler bölümüne yeni konulan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi ise ilkokul 4. sınıflarda okutulacak. Trafik Güvenliği dersi sadece ilkokul 4. sınıfta; Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi ise sadece ortaokul 8. sınıfta zorunlu ders olarak alınacak. Türkçe ders saati ise geçen seneye göre sadece ilkokul 1. ve 2. sınıflarda birer saat azalarak 10′ar saat, ilkokul 3. sınıfta ise 3 saat azalarak 8 saat olacak. Türkçe, ilkokul 4. sınıfta ise 2 saat artarak 8 saat, ortaokul 6. sınıfta 1 saat artarak 6 saat okutulacak.

Kaynak: hurriyetegitim.com


Share